Pivovarské MTBO Cvikov 2016

Pořadatelé ze spolků SKI Polevsko, Outdoor Sports Okrouhlá, Lužický horský spolek a OK Jiskra Nový Bor pro vás připravili seriál tradičních i netradičních závodů, který zahrnuje závod na běžkách (Polevská lyže), extrémní zimní výběh na Klíč (Klíčový běh), běh mezi skalami po mechu a kapradí (Běh údolím samoty), náročnou kombinaci běhu a kola (X duatlon Kytlice), noční bikové cross country (Radvaneckej Šajn kap), legendární triatlon v Kytlici (Kytlický minitriatlon) a nakonec orientační závod na horských kolech (Pivovarské MTBO).
- změny jsou zvýrazněny.

Závod je určen pro prestižáky (horaly) i cykloturistickou veřejnost, tedy všechny, kdo si chtějí užít krásu našich hor nebo atmosféru přátelského soupeření - trasu si vybírá každý sám podle svých schopností a možností. Pojede ten, kdo má rád kolo a zkušenosti s mapou mohou být minimální.

V terénu bude umístěno více kontrolních bodů s různým bodovým ohodnocením a vaším úkolem je v časovém limitu tří hodin posbírat nejvyšší počet bodů. Mapu dostanete při prezentaci již se zakreslenými kontrolami, jejich bodovou hodnotu až po startu.
Mapové podklady dodá firma Smartmaps v cykloturistickém měřítku 1: 50 000.

Pořadatelem je Lužický horský spolek, OK Nový bor a Sixnumbers.

Datum závodu:
24. 9. 2016

Centrum:
areál pivovaru Cvikov

Přihlášky:
přes přihlašovací formulář na stránkách www.sixnumbers.cz, startovné do konce srpna za 190 Kč, pak do 24. 9. za 250 Kč na účet transparentní účet: Fio banka, a. s., číslo účtu: 2500881624 / 2010.
Změny vyhrazeny!

Na stránkách sixnumbers.cz si můžete zkontrolovat momentální stav přihlášek a zjistit, zda-li je Vaše přihláška již zaplacena a tedy je platná.

Kategorie:
Muži,
ženy,
veteráni
+ dvojice muži, ženy, mix

Start:
Bude intervalový v 11:00 po skupinkách sestavených podle kategorií.

Časový limit: závod se jede jako scorelauf na 3 hodiny.

Vyhlášení závodu:
po skončení (kolem 15 hodiny) a následovat bude koncert – kapela je ještě v jednání – a s
Slavnostní vyhlášení Lužického horala proběhne v sobotu 15. října 2016 na sále Hospody U mlejna v Radvanci (www.luzickyhoral.cz).

Pro závodníky je domluvena zvýhodněná cena piva za 15 Kč po celý den, plus bude zajištěno občerstvení, buď na grilu nebo nakládané, nebo v pivovarské restauraci Sladovna (www.pivovarcvikov.cz)

Vše další budeme zpřesňovat na našich stránkách.

Pravidla a podmínky závodu:

1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí.

2. Každý z účastníků obdrží při registraci k závodu cykloturistickou mapu se zakreslenými kontrolami.

3. Startuje se v pravidelných pětiminutových intervalech - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 10 minutovou časovou rezervou tak, aby závodníci byli včas připraveni na svůj startovní čas. Jestliže se závodník dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.

4. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována.

5. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav bicyklu atd. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým podpisem v přihlášce stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí.

6. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů, nezanechávání obalů, neježdění mimo cesty, nehulákání v lese jak na lesy, prostě chovat se jako slušnej člověk.

7. Celý závod se řídí pravidly MTBO (Mountain Bike Orienteering), která jsou k dispozici v na www.mtbo.cz, jedinou vyjímkou je použití kol, nemusí splňovat požadavky na rozměry, znamená to, že je možné jet i na trekingových kolech.

 

Těšíme se na vás a přijďte podpořit nejen nás, ale i sympatický pivovar.ZMĚNY A DOPLNĚNÍ VYHRAZENY.